TẢI BẢNG BÁO GIÁ

STT Báo giá Ghi chú Download
1 BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN LS-VINA [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
2 BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN TATUN ĐỆ NHẤT [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
3 BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
4 BẢNG GIÁ ỐNG XOẮN TIẾN CÔNG [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
5 BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA SINO/VANLOOK/SP [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
6 BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN LS [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
7 BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
8 BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN SINO/VANLOOK/SP [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
9 BẢNG GIÁ ĐÈN SCHREDER [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
10 BẢNG GIÁ ĐÈN ĐIỆN QUANG [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
11 BẢNG GIÁ ĐÈN HI BEAM MALAYSIA [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
12 BẢNG GIÁ ĐÈN PHILIPS [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
13 BẢNG GIÁ ĐÈN NVC [codfe_download file_stt =”3″ file_id=”3496″ file_title=”Tiêu đề”]
14

 

Bảng giá dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.Vui lòng gọi điện 0934.40.8090  hoặc gửi yêu cầu báo giá qua mail: info@kbelectric.vn để cập nhật bảng báo giá sát nhất.