Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV
DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

Dây điện lực ruột đồng, cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải phận phối điện, điều kiện lắp đặt cố định.

Ký hiệu: Dây điện lực ruột đồng ký hiệu là CV

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC

Nhiệt độ làm việc cực đại cho phép khi ngắn mạch với thới gian không quá 5 giây là:

  • 140oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2
  • 160oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Dây CV-750V-Ruột dẫn không ép chặt

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV
DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

2. Dây CV-750V-Ruột dẫn ép chặt

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV
DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

3. Dây CV-0.6/1KV-Ruột dẫn không ép chặt

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV
DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ CV

4.Dây AV-0.6/1KV-Ruột dẫn ép chặt

Bài viết liên quan