Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV TATUN ĐỆ NHẤT

DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV TATUN ĐỆ NHẤT
DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV TATUN ĐỆ NHẤT

Dây điện lực ruột nhôm, cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải phận phối điện, điều kiện lắp đặt cố định.

Ký hiệu: Dây điện lực ruột nhôm ký hiệu là AV

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC

Nhiệt độ làm việc cực đại cho phép khi ngắn mạch với thới gian không quá 5 giây là:

  • 140oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2
  • 160oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Dây AV-750V-Ruột dẫn không ép chặt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV

2. Dây AV-750V-Ruột dẫn ép chặt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV

3. Dây AV-0.6/1KV-Ruột dẫn ép chặt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV

4. Dây AV-0.6/1KV-Ruột dẫn không ép chặt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DÂY ĐIỆN LỰC HẠ THẾ AV
Bài viết liên quan