Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

CVV 0.6/1KV – TATUN ĐỆ NHẤT

CVV 0.6/1KV - TATUN ĐỆ NHẤT
CVV 0.6/1KV – TATUN ĐỆ NHẤT

Công dụng: cáp điện lực 1 đến 4 lõi, ruột đồng cách điện và vỏ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp. Cấp điện áp 0.6/1 KV, tần số 50 Hz, lắp đặt cố định.

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70oC

Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là:

  • 140oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2
  • 160oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

I. Cáp CVV – Ruột không ép chặt

CVV 0.6/1KV - TATUN ĐỆ NHẤT

CVV 0.6/1KV - TATUN ĐỆ NHẤT
CVV 0.6/1KV – TATUN ĐỆ NHẤT

II. Cáp CVV- Ruột ép chặt

Bài viết liên quan