Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Báo giá cáp điều khiển LS VINA mới nhất 10/2022

LS VINA là thương hiệu cáp điện Hàn Quốc cung cấp nhiều dòng sản phẩm dây cáp điện khác nhau. Các dòng sản phẩm cáp điều khiển chống nhiễu, dây dân dụng Ls, cáp trung thế và cao thế LS VINA được sử dụng rộng rãi trong các công trình hiện nay. Cùng capdieukhien tham khảo qua báo giá cáp điều khiển LS VINA mới nhất 10/2022 nhé.

Bảng giá cáp điều khiển LS VINA
Bảng giá cáp điều khiển LS VINA

Tổng hợp Báo giá Cáp Điều Khiển LS VINA 2022

Bảng báo Giá Cáp Điều Khiển Chống Nhiễu LS VINA 2022

Đơn vị tính: đồng/mét

STT Loại cáp Thương hiệu Đơn giá
1 Dây điện CVV-S 30×0.5 LS VINA 96.926
2 Dây điện CVV-S 2×0.75 LS VINA 19.905
3 Dây điện CVV-S 3×0.75 LS VINA 23.798
4 Dây điện CVV-S 4×0.75 LS VINA 28.026
5 Dây điện CVV-S 5×0.75 LS VINA 31.239
6 Dây điện CVV-S 6×0.75 LS VINA 36.246
7 Dây điện CVV-S 7×0.75 LS VINA 40.459
8 Dây điện CVV-S 8×0.75 LS VINA 44.663
9 Dây điện CVV-S 9×0.75 LS VINA 48.794
10 Dây điện CVV-S 10×0.75 LS VINA 52.586
11 Dây điện CVV-S 11×0.75 LS VINA 54.814
12 Dây điện CVV-S 12×0.75 LS VINA 58.791
13 Dây điện CVV-S 13×0.75 LS VINA 62.435
14 Dây điện CVV-S 14×0.75 LS VINA 64.988
15 Dây điện CVV-S 15×0.75 LS VINA 69.215
16 Dây điện CVV-S 16×0.75 LS VINA 72.524
17 Dây điện CVV-S 17×0.75 LS VINA 76.660
18 Dây điện CVV-S 18×0.75 LS VINA 79.213
19 Dây điện CVV-S 19×0.75 LS VINA 81.767
20 Dây điện CVV-S 20×0.75 LS VINA 87.657
21 Dây điện CVV-S 30×0.75 LS VINA 120.384
22 Dây điện CVV-S 2×1.0 LS VINA 22.529
23 Dây điện CVV-S 3×1.0 LS VINA 27.611
24 Dây điện CVV-S 4×1.0 LS VINA 31.713
25 Dây điện CVV-S 5×1.0 LS VINA 36.922
26 Dây điện CVV-S 6×1.0 LS VINA 43.031
27 Dây điện CVV-S 7×1.0 LS VINA 47.825
28 Dây điện CVV-S 8×1.0 LS VINA 52.990
29 Dây điện CVV-S 9×1.0 LS VINA 58.352
30 Dây điện CVV-S 10×1.0 LS VINA 63.939
31 Dây điện CVV-S 11×1.0 LS VINA 67.117
32 Dây điện CVV-S 12×1.0 LS VINA 71.767
33 Dây điện CVV-S 13×1.0 LS VINA 76.620
34 Dây điện CVV-S 14×1.0 LS VINA 80.124
35 Dây điện CVV-S 15×1.0 LS VINA 85.333
36 Dây điện CVV-S 16×1.0 LS VINA 89.807
37 Dây điện CVV-S 17×1.0 LS VINA 95.145
38 Dây điện CVV-S 18×1.0 LS VINA 98.651
39 Dây điện CVV-S 19×1.0 LS VINA 102.157
40 Dây điện CVV-S 20×1.0 LS VINA 108.846
41 Dây điện CVV-S 30×1.0 LS VINA 152.819
42 Dây điện CVV-S 2×1.5 LS VINA 26.034
43 Dây điện CVV-S 3×1.5 LS VINA 32.498
44 Dây điện CVV-S 4×1.5 LS VINA 38.282
45 Dây điện CVV-S 5×1.5 LS VINA 45.228
46 Dây điện CVV-S 6×1.5 LS VINA 51.957
47 Dây điện CVV-S 7×1.5 LS VINA 58.574
48 Dây điện CVV-S 8×1.5 LS VINA 65.426
49 Dây điện CVV-S 9×1.5 LS VINA 72.419
50 Dây điện CVV-S 10×1.5 LS VINA 79.004
51 Dây điện CVV-S 11×1.5 LS VINA 83.613
52 Dây điện CVV-S 12×1.5 LS VINA 89.952
53 Dây điện CVV-S 13×1.5 LS VINA 96.233
54 Dây điện CVV-S 14×1.5 LS VINA 101.140
55 Dây điện CVV-S 15×1.5 LS VINA 108.214
56 Dây điện CVV-S 16×1.5 LS VINA 114.590
57 Dây điện CVV-S 17×1.5 LS VINA 121.388
58 Dây điện CVV-S 18×1.5 LS VINA 126.297
59 Dây điện CVV-S 19×1.5 LS VINA 131.206
60 Dây điện CVV-S 20×1.5 LS VINA 138.476
61 Dây điện CVV-S 30×1.5 LS VINA 197.458
62 Dây điện CVV-S 2×2.5 LS VINA 32.826
63 Dây điện CVV-S 3×2.5 LS VINA 42.099
64 Dây điện CVV-S 4×2.5 LS VINA 52.021
65 Dây điện CVV-S 5×2.5 LS VINA 61.192
66 Dây điện CVV-S 6×2.5 LS VINA 71.608
67 Dây điện CVV-S 7×2.5 LS VINA 81.681
68 Dây điện CVV-S 8×2.5 LS VINA 91.054
69 Dây điện CVV-S 9×2.5 LS VINA 101.410
70 Dây điện CVV-S 10×2.5 LS VINA 111.357
71 Dây điện CVV-S 11×2.5 LS VINA 118.766
72 Dây điện CVV-S 12×2.5 LS VINA 128.170
73 Dây điện CVV-S 13×2.5 LS VINA 137.582
74 Dây điện CVV-S 14×2.5 LS VINA 145.276
75 Dây điện CVV-S 15×2.5 LS VINA 155.506
76 Dây điện CVV-S 16×2.5 LS VINA 164.162
77 Dây điện CVV-S 17×2.5 LS VINA 174.386
78 Dây điện CVV-S 18×2.5 LS VINA 182.083
79 Dây điện CVV-S 19×2.5 LS VINA 189.780
80 Dây điện CVV-S 20×2.5 LS VINA 201.823
81 Dây điện CVV-S 30×2.5 LS VINA 289.475

*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.

Xem thêm: Báo giá cáp điều khiển

Capdieukhien.vn – Đại lý cáp điều khiển LS VINA

Chúng tôi là đại lý cáp điều khiển LS-VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện LS-VINA, thiết bị điện LS-VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.

Bài viết liên quan